White paper: Kundvärden genom PropTech

Kundvärden genom PropTech – Ett processperspektiv av Jarkko Erikshammar och Lars Stehn vintern 2021

White paper: Hänsyn till individer när digital teknik införs

Individuellt flow – ett koncept som tar hänsyn till individen i samband md implementering av digital teknik på byggplatser av Brian Wernicke och Lars Stehn hösten 2021.

White paper: Uppkopplad på byggplats

Erfarenheter kring etablering av digital infrastruktur på byggplatser av Kåre Synnes och Ulf Bodin, LTU samt Hampus Rosenqvist och Fredrik Bauer, TPO, augusti 2021

White paper: Agil digital tjänsteutveckling för byggplatser

En metod för anpassning av digitala tjänster för ökad användarvänlighet på byggplatser. Av Jarkko Erikshammar och Lars Stehn, augusti 2021

White paper: "Digitala Materialflöden – Hur tekniska lösningar kan användas för ökad kontroll på materielleveranserna"

Av Micael Thunberg och Yashar Gholami, publicerad oktober 2020.

Doktorsavhandling: Diversity of Flow in Production Improvements in House Building

Doktorsavhandlingen av Brian Wernicke, Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande, publicerad i december 2020.