Person vid dator läser rapporter

Vetenskaplig artikel: “Digital tools to increase construction site safety”

Konferensartikeln är skriven av av Martin Rudberg och Ahmet Anil Sezer.
Den publicerades och presenterades på ARCOM 2022 Conference, Glasgow Caledonian University, Glasgow, UK, 5-7 September 2022.

Vetenskaplig artikel: “Digitalization Index: Developing a Model for Assessing the Degree of Digitalization of Construction Projects”

Publicerad i en ASCE-journal som heter “Journal of Construction Engineering and Management” av Ahmet Anil Sezer, Micael Thunberg och Brian Wernicke

Vetenskaplig artikel: “Introduction of a digital maturity assessment framework for construction site operations”

Publicerad i “International Journal of Construction Management” av Brian Wernicke, Lars Stehn, Ahmet Anil Sezer och Micael Thunberg

Doktorsavhandling: Diversity of Flow in Production Improvements in House Building

Doktorsavhandlingen av Brian Wernicke, Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande, publicerad i december 2020.

Optimalt Byggklimat – Slutrapport

Resultat och analys av testbädd Majoren Borås, publicerad 2020-09-18

A Method to Produce & Visualize Interactive Work, paper for the 37th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2020)

Läs ett paper på engelska skrivet av Raafat Hussamadina, Jani Mukkavaaraa och Gustav Jansson, Ph.D.a