Vår vision är hållbar effektivisering av byggandet med digitalisering som katalysator genom att:

  • Människor, maskiner, delsystem och komponenter kommunicerar med varandra på byggplatsen.

Kritiska komponenter är försedda med uppkopplade sensorer och vi har inbyggda system för säkerhet, övervakning, automation, styrning och uppföljning av produktionen, liksom efterkontroll och optimering av olika flöden.
Uppkopplingen inkluderar alla personer oavsett roll och oavsett om man är entreprenör, underentreprenör, leverantör eller annan aktör.

Personer på ett bygge ska kunna:

  • Uppleva att man är ständigt uppkopplad oavsett var man är på bygget
  • Per automatik se den information man måste ha tillgång till
  • Samarbeta, dela information och erfarenheter på ett enkelt sätt
  • Hitta, uppdatera och lägga till information inom 10 sekunder
  • Uppleva att man arbetar i ett enda system

Uppkopplad byggplats testar digital teknik

Uppkopplad byggplats är också en testbäddsverksamhet som bedriver FoU-projekt för att testa, utveckla och utvärdera digitala tillämpningar under pågående byggprojekt. Fokus är på byggplatsens planerings-, produktions- och försörjningsprocesser. Testbäddsprojekten handlar också om hur man tar testresultaten vidare och ”skalar upp” verksamhet på byggföretag.

Testbäddarna drivs som en serie FoU projekt

Testbäddsverksamheten startade 2017 med projektet Uppkopplad byggplats och fortsätter med FoU-projektet Digital transformation, som startade i slutet av 2021.

Testbäddsverksamheten bygger på samverkan

Testbäddsverksamheten är en samverkansplattform mellan ledande bygg- och IKT-aktörer, med stöd från Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet.
Vi genomför ett antal tester av digital teknik under byggprojektens gång, i form av så kallade ”sprintar”.

  • Sprintar kan vara en sekvens av olika tester med kunskapsuppbyggnad kring en specifik teknik.
  • Sprintar kan också vara fristående testprojekt av olika typer av digitala tekniker för att bygga upp digitala förmågor och en bred kunskapsbas gällande digitalisering.

Varje testbäddsprojekt har testbäddsvärdar som leder arbetet med testerna och säkerställer att byggarbetsplatser tillgängliggörs för att genomföra och utvärdera testerna. Testbäddsvärdarna stöds av en akademisk testbäddsvärd för utvärdering och analys.

Martin Rudberg, Linköpings Universitet

– I det avslutade projektet Uppkopplad byggplats lockade vi flera nya aktörer till byggbranschen. Det var glädjande att se att projektet fungerade som en katalysator för att driva på digitaliseringen hos de deltagande företagen och därmed också i byggbranschen generellt berättar Martin Rudberg, professor på Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats.