Slutrapport

Läs slutrapporten här. Författare: Patrice Godonou.

Mighty Buildings från USA har framgångsrikt utvecklat och säljer små billiga husbyggnader byggda med hjälp av additiv tillverkning (så kallad 3D-printing). Husen tillverkas i mobila mikrofabrik för cirka 70 procent av produktionen av bärande paneler till tak, väggar och golv. Automatiserat montage följer för med regler, fönster, dörrar och stomkomplement. Tillval för solel eller solvärme på taket, samt inredning och utrustning är möjligt. Slutligen sätts husmodulen på plats under mycket kortare tid än vid traditionella byggetableringar. Den tysta, lätta och kompakta mobila mikrofabriken tar inte mer plats än vanliga byggbodar och kan finnas relativt nära sluttomten.

Täta panelytor bidrar till utmärkt fukt- och brandskydd samt god akustik. Konceptet tillåter enklare nedmontering för återbruk, vilket kan skapa nya värdekedjor. Efter succén i USA söker nu företaget Joint Venture för att expandera i Europa. Företagen iConsultingBC och Argoman har långt gångna samtal med Mighty Buildings, och NDA och MoU är snart på plats för att anpassa produkten till den svenska konsumenten samt etablera en fabrik i Sverige.

Tekniskt gäller anpassning till EU-krav som klimatmål (visas med LCA och EPD:er) och cirkularitet. CE-märkning och framtagning av prestanda (DoP) för produkteten och processen, samt anpassning till svenska krav från PBL, BBR och EKS/Eurokoder (bärförmåga, beständighet med flera) kommer att undersökas. Interaktiva appar för brukarens medverkan redan vid konceptstadium, och senare energiförbrukning ska undersökas. Integrering av byggaktörernas vanliga verktyg för CAD, digitala tvillingar och BIM, till 3D-printerns IT-lösning ingår i pilotstudien.

Affärsmässigt gäller 1-planshus med storlek 30-140 kvm som pilotfall. En ny affärsmodell initieras, där redan etablerade aktörer inom byggsektorn såsom byggherrar, byggföretag, markägare eller hustillverkare kan hyra 3D-printerfabriken eller beställa hela paneler och moduler. Målet är att kunna erbjuda marknaden en säljbar produkt inom 1 år.

Fakta

ID: UI-2021-10

Beviljat i: Innovationsidén 1

Projektledare: Patrice Godonou, iConsultingBC AB