Om temaområdet

Området fokuserar på samhällsbyggandets värdekedjor och på att hitta lösningar på den fragmentering som idag ofta anges som skäl till suboptimeringar och låga incitament för att skapa värde för slutprodukt och brukare. Temaområdet motsvarar ungefär de tidigare fokusområdena Juridik och organisation och Affärsmodeller.

Projekt