Projektet omfattar att se till roller och affärsmodeller för parter i projekteringen samt inom utbildning. Till detta kommer praktiska modeller för upphandling. Projektet ska testa nya digitala verktyg från andra branscher som till exempel fartygsproduktion. Projektet ska etablera Bygg 4.0 som certifiering. Projektet ger en öka samverkan kring introduktionen av nya verktyg och arbetssätt som stöder Bygg 4.0. Samverkan sker mellan startups och etablerad industri, i samverkan med bland annat Nordic Contech och Byggtjänst samt NordBygg.

Bakgrund

Det pågående projektet Bygg 4.0 har sedan tidigare tagit fram en ny projekterings­modell, som är effektiviserar byggprocessen och drar nytta av nya digitala verktyg. Projektet har etablerat ett samarbete med ca 25 aktörer, de flesta startups, kring introduktionen av nya digitala verktyg i byggprocessen. Detta har delvis skett i samarbete med Svensk Byggtjänst och mässan NordBygg, under namnet Nordic ConTech. Projektet har dessutom en pilot igång där Hyresbostäder i Falköping gör en skarp projektering av två bostadshus med den nya modellen.

Bygg 4.0 når effekt genom att attackera det slöseri i arbetstid och material som idag är resultatet av en alltför fragmenterad och hantverksmässig organisation av byggprocessen, där en för stor del av planeringen och besluten tas under pågående produktion. Dagens arbetssätt är också ett hinder för automatiserad produktion, till exempel robotar, 3D-skrivare och tillverkning av större färdiga enheter i fabriker.

Vid tidiga tester och analyser har vi identifierat ett antal hinder och trösklar:

  • Roller ändras och den dominerade affärsmodellen för många aktörer, pris/timme, stimulerar inte effektivisering.
  • LoU och entreprenadavtalen skapar/förutsätter en åtskillnad mellan byggherre och byggare, medan vår projektering syftar till att öka samverkan.
  • De flest etablerade företag saknar rutiner för att introducera nya digitala verktyg.

Projektledare är Lars Albinsson, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO.

Fakta

ID: U6-2018-7 Beviljat i: Utlysning 6 - Utveckling av projektresultat 2018 Projektledare: Lars Albinsson