Stora byggprojekt har komplexa flöden med material och system på byggplatsen. Bygglogistik omfattar ofta hundratals lastvagnar och skåpbilar som tar hand om båda in-och utgående gods. Bygglogistik kräver precis styrning av tid och plats. Beställare och entreprenörer använder allt oftare små företag som är specialiserade inom bygglogistik. Dessa företag använder affärsmodeller där de levererar tjänster åt beställare, entreprenörer och åkerier i samverkan i försörjningskedjan som säkerställer ett felfritt och effektivt flöde.

De små expertföretagen använder i viss mån informations- och kommunikationsteknologi i sin affärsmodell. Projekt syftar till att utveckla en digitaliserad affärsmodell baserad på block chain och sakernas internet (Internet of Things, IoT), för att expandera och förstärka tjänsterna.

Projektet genomförs i samarbete med ett litet företag, Prolog Bygglogistik, som är ett SMV-expertföretag. Genom litteraturstudier och insamling av expertkunskap från andra sektorer utvecklas ett digitalt planerings- och utförselkoncept. Till detta kommer ett anpassat evalueringskoncept. Där selekteras en grupp av leverantörer och entreprenörer aktiva i installationsskedet av bygget. Vi använder block chain-prototyper som knyts till devices för olika saker på plats (IoT) och testas i bygglogistiken på plats. Resultat analyseras och kommuniceras via tre seminarier, en rapport och en vetenskaplig artikel. Prolog förväntas implementera den slutliga digitala affärsmodellen.

Att driva fram en full digital affärsmodell inom bygglogistik är att ambitiöst långsiktigt mål som kräver flera steg, särskilt med tanke på byggbranschens och byggföretagens begränsade innovationskapacitet. Projektet är ett väl avgränsat försök som kan visa på vikten av byggbranschens digitalisering och användning av digitaliserad bygglogistik.

Projektledare är Christian Koch, Chalmers tekniska högskola.

Fakta

ID: U5-2018-05 Beviljat i: Utlysning 5 - Inticament, risker och affärsmodeller 2018 Projektledare: Christian Koch