Slutrapport

Rapportförfattare:

  • Agnieszka Zalejska-Jonsson
  • Anna Kadefors
  • Christina Gustafsson

Syftet med forskningsprojektet som helhet är att utveckla en övergripande förståelse av innovationssystemet inom fastighetsförvaltning med fokus på digitalisering. Inom projektet kartläggs fastighetsägarnas relationer till nätverk, leverantörer, kunder och andra externa aktörer samt hur de förhåller sig till utvecklingsinitiativ innovationssystemet inom området i stort.

Digitalisering av fastighetsförvaltning är brett och kan innebära bl.a. avancerad fastighetsautomation baserad på IoT-teknik, nya lösningar för lås, ärendehantering, kontrakt, signaturer, felanmälan med automatisk återkoppling till hyresgäst, hyresgäst- och medarbetarappar, samt digitala visningar med VR eller AR. Resultaten av studien visar att digitalisering ofta kräver investeringar och förändringar i organisation, processer, arbetssätt samt implementeringar som sensorer och system.

Delrapport

Projektet har också tagit fram en delrapport för dig som vill veta mer:

Kostnader för investeringar i ny teknik gör att många fortfarande avvaktar med att investera i nya system. Alla intervjuade aktörer har dock initierat utvecklingsprocesser med koppling till digitalisering. Några utför pilotstudier för eget lärande genom att testa lösningar i enstaka fastigheter, andra driver gemensamma innovationsprojekt för att tillsammans förändra sina arbetssätt och dra nytta av samlad kompetens och digitaliseringssatsningar i större skala. En strategi för att öka kunskapen, dela erfarenheter och kostnader samt driva på utvecklingen är att samlas i ekosystem kring digitalisering. Det sker inom ramen för redan etablerade organisationer eller genom att skapa nya organisationer med en mer specialiserad inriktning, ofta med forskningsanknytning.

Vi kan konstatera att digitaliseringen har inneburit förändringar i såväl företagens interna kompetenser, system och processer, men också att nya strukturer för samarbete mellan aktörer har etablerats. Ekosystem i fastighetsbranschen initieras oftast med syftet att bidra till hela branschens utveckling. Den kortsiktiga egennyttan eller ekonomiska avkastningen är då underordnad, men kan finnas i bakgrunden som ett långsiktigt mål. Forskningsfinansiering har ofta en stor betydelse för att sådana ekosystem ska etableras och fortleva, men förstärker samtidigt den projektbaserade och kortsiktiga logik som ofta präglar utveckling i bygg- och fastighetssektorn.

Projektledare är Agnieszka Zalejska Jonsson, Kungliga Tekniska högskolan.

Bygg kompetens – värdet av intelligent drift och förvaltning

Vill du veta mer om projektet. Agnieszka Zalejska Jonsson berättar om projektet i filmen från Bygg kompetens. Du möter också projekten iBridge – Digitala och uppkopplade broar för en effektiv och intelligent förvaltning med Gunnar Johansson, IoTBridge AB och BEAst Steg 1 Systematik, kravställning för överlämning drift- o underhållsdokumentation med Marcus Bengtsson, TIKAB.

Fakta

ID: U4-2017-02 Beviljat i: Utlysning 4 - Livscykelperspektiv, juridik och organisation 2017 Projektledare: Agnieszka Zalejska Jonsson