Projektet vill förstå vilka utmaningar som fastighetsägare står inför och identifiera de kapabiliteter/förmågor de utvecklar och behöver utveckla att omdefiniera sina affärsmodeller och sin roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. I projektet kartläggs hur fastighetsägarnas relationer till nätverk, leverantörer, kunder och andra externa aktörer påverkar vilka utvecklingsinitiativ de tar och därmed även innovationssystemet inom området.

Kunskapen kommer att bidra till utvecklingen av fastighetsägarnas innovationsstrategier genom att dessa företag får en ökad förståelse av sina egna behov och möjligheter. Resultaten kommer också att vara värdefulla för olika nätverksledare, som får bättre förståelse av hur de ska agera för att på bästa sätt möta fastighetsägarnas förutsättningar, kompetenser och behov. Det samma gäller leverantörer verksamma inom såväl bygg- och fastighetssektorn som andra relaterade branscher.

Digitalisering är ett komplext och mångfacetterat fenomen som spelar en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Idag är det starkt fokus i seminarier och branschpress på hur digitalisering kommer att påverka bygg- och fastighetssektorn. Privata och offentliga fastighetsägare har en central roll i innovationssystemet i sektorn, men få av dem har en stark tradition av att driva utveckling och tillräckliga resurser och strukturer för detta saknas ofta. I bygg- och fastighetssektorn drivs utveckling ofta i samverkan och flera olika nätverk och plattformar har etablerats för att främja utvecklingen inom digitalisering. Mycket av aktiviteten äger dock fortfarande rum på diskussionsnivå.

Projektledare är Agnieszka Zalejska Jonsson, Kungliga Tekniska högskolan.

Fakta

ID: U4-2017-02 Beviljat i: Utlysning 4 - Livscykelperspektiv, juridik och organisation 2017 Projektledare: Agnieszka Zalejska Jonsson