Branschens aktörer ser i huvudsak digitalisering som en utveckling av produkter och tjänster, och resurser läggs i stor utsträckning på digitaliseringsprojekt där grundläggande kunskap om operativt genomförande och organisatoriska förutsättningar inte är tillräckliga. Den akademiska kunskap som tillgängliggörs branschen har av naturliga skäl till stor del fokus på att belysa effekter av digitalisering, eller samhällets behov därav. Det finns alltså ett glapp och därmed ett behov av kunskapsutveckling och spridning som fokuserar på operativa och organisatoriska aspekter av digitalisering i samhällsbyggnadsbranschen.

GoDig.se blir en öppen plattform, för utbyte av konkreta erfarenheter från digitaliseringsprojekt, mellan olika aktörer i samhällsbyggnadsbranschen. Formatet är en standardiserad typ av fallstudie som dels möjliggör kunskapsspridning i branschen, men som också är utformad för att ge den organisation som framställer fallstudien djupare insikter om sitt eget projekt. Utgångspunkten för dessa fallstudier är den 100-åriga progressionen av beskrivande fallstudier som bedrivs på universitet världen över, med ursprung på Harvard Law School, men avgränsad och anpassad för samhällsbyggnadsbranschens aktörer i Sverige.

Det finns i dag ingen motsvarande öppen plattform för fallstudier inom samhällsbyggnadsbranschen, och i synnerhet ingen med fokus på att uppmärksamma progressiva organisationer och individer som sprider konkret kunskap om digitalisering. Ambitionen med GoDig.se är att göra det till en attraktiv arena för branschens aktörer att visa sig framstående för kunder, arbetstagare, branschkollegor, och samhället i stort.

Projektledare är Linus Bille, Eicorn AB.

Fakta

ID: U4-2017-08 Beviljat i: Utlysning 4 - Livscykelperspektiv, juridik och organisation 2017 Projektledare: Linus Bille