Med nya digitala arbetssätt och BIM finns uppenbara möjligheter till att konkretisera ansvar och affärer utifrån vad som faktiskt levereras digitalt med digitala informationsleveranser. Idag sker de allra flesta faktureringar av konsulterna, nästan uteslutande, utifrån nedlagd tid och det kan ofta vara svårt för beställare att förstå exakt omfattning av arbete och kostnad samt för konsulterna att förstå exakt vad de ska leverera när med vilket innehåll.

Vi ser att branschen i begränsad utsträckning börjat använda leveransspecifikation, leveransförteckning och BIM Alliance avtalsmallar. Det saknas dock tydligt beskrivna användningssätt, erfarenheter och kopplingar till avtal och affärerna. Med en konkretisering i testbäddar och verkliga projekt skall projektet bidra till att driva utvecklingen mot en tydligare byggprocess med informationsleveranser och därigenom mot övergripande effektivare informationshantering.

Förslag på hur informationsleveranser ska konkretiseras i processerna för att effektivisera informationshanteringen och därigenom också bidra till att:

  • Minska total tid från planering till och med förvaltningsprocesserna, 10 %
  • Nya affärsmodeller baserade på reella värden så som exempelvis livscykelperspektiv
  • Förtydliga ansvar och roller
  • Förtydliga avtal, upphandlings- och samverkansformer

Projektet ska genomföras i projekt och testbäddar så att dess resultat kan implementeras i branschen.

Projektet blev beviljat i programmets första utlysningar 2016.

Projektledare är Nina Borgström, White arkitekter.

Fakta

ID: U2-2016-04 Beviljat i: Utlysning 2 - Digitala affärsmodeller Projektledare: Nina Borgström