Den växande efterfrågan på biokol i Sverige har lett till att en ny näringsgren har vuxit fram. Genom pyrolys (förkolning) av organiska restprodukter bildas biokol som när det tillsätts i jord blir kvar i hundra till tusentals år. År 2018 klassade FN:s klimatpanel IPC C biokol som en kolsänka och en viktig teknik för att klara klimatutmaningen.

Inom byggsektorn finns en snabbt växande efterfrågan på sätt att kompensera för de utsläppen av växthusgaser som byggprojekt medför. Biokol säljs både som jordförbättringsprodukt och som en stabil kolsänka och idag är efterfrågan högre än produktionen i Sverige. Mycket biokol importeras. Det finns stora möjligheter att påskynda produktionen; inte minst genom att ställa om tusentals av Sveriges befintliga värmepannor till biokolproduktion.

Projektet skapar en webbaserad plattform, kolkontraktet.se, som fungera som en matchmaking-sajt mellan lokala/regionala biokolproducenter och den som vill kompensera för sina utsläpp. Parterna ingår ett Kolkontrakt som innefattar förköp av kolsänkor, vilka ska realiseras inom 1–5 år. Förskottsbetalning skapar incitament för fler att börja producera och skapar säkerhet för mindre aktörer. Kunder, som har gjort ett förköp av en kolsänka, uppdateras i sin tur kontinuerligt om hur mycket av sänkan som har realiserats. Med en kartfunktion kan köparen följa var biokolet hamnat, i en åker eller urban växtbädd.

En förutsättning för projektet är att det går att certifiera biokolet och verifiera processen – med spårning från produktion till användning. Plattformen kolkontraktet.se samarbetar med Carbonfuture – ett världsledande handelssystem för biokolsänkor, utvecklat i Tyskland. Projektet är tekniskt genomförbart eftersom Carbonfuture har utvecklat en QR-kod – med registrering av varje sats/leverans av biokol där koordinater ingår.

Fakta

ID: UI-2021-9

Beviljat i: Innovationsidén 1

Projektledare: Lotta Ek, Ecotopic AB