Byggprojektering kommer att automatiseras: tekniken finns tillgänglig.

När byggsektorns teknikkonsulter inte kan ta betalt för sin kärnverksamhet i dess nuvarande form står man inför en disruptiv affärsomvandling. Samtidigt utsätts kunderna för ett förändringstryck, vilket innebär att de har nya förväntningar på sina leverantörer, typiskt hållbarhet. Situationen med nya verktyg, nya kundbehov och en föråldrad affärsmodell är ett paradigmskifte som kräver att teknikkonsulter tar ett fundamentalt grepp över sin affärsidé.

I projektet vill man förstå teknikkonsulters affärsutveckling och tydliggöra hur den leder till bättre möjligheter att samverka med kunder för ökad hållbarhet.

Teoriutvecklingen bygger på fyra byggstenar: Design-driven innovation, Design automation, Stehn-Breges konstruktion av affärsmodeller samt tillverkningsindustrins plattformsteori. WSP bidrar med resurser och empiri från den explorativa storsatsningen Plattform 5 på automatisering, vilken genomförs i samverkan med kunder inom husbyggnad. Arbetet bygger på automatisering i tre spår: rutinuppgifter, förberedda kunderbjudanden och Big data/Data mining. WSP och Luleå Tekniska Universitet har behov av kunskapen och en uttrycklig vilja att sprida den, vilket bland annat lett till en gemensam adjungerad professur i ämnet.

I projektet finns en stor innovationshöjd. Genom Luleå Tekniska Universitet är Sverige världsledande inom anpassning och implementering av tillverkningsindustrins logik i industriellt byggande, för produkter. Projektet ska utveckla och testa motsvarande logik för tjänster, testa den i skarp verksamhet, och därmed vara ett viktigt bidrag till ett digitalt betingat systemskifte för samverkan. Såvitt vi vet har ingen gjort något liknande någonstans.

Fakta

ID: U8-2020-4

Beviljad i: Utlysning 8

Projektledare: Anders Enquist, WSP