Byggbranschen har stora problem kopplat till produktivitet, teknisk och arkitektonisk kvalitet, jämställdhet och arbetsmiljö, kriminalitet samt miljöpåverkningar.

Utvärderingar genomförda av Smart Built Environment visar att en systemförflyttning tillsammans med klimatfrågan är de största utmaningarna samhällsbyggnadssektorn har.

Japansk bostadsindustri omstrukturerades åren 1960–1990 och utvecklade med erfarenhet från annan industri flexibla kundanpassade systemleveranser baserade på de första stegen till masscustomization. 40 år senare tillämpar nu nästan alla annan tillverkningsindustri principerna för masscustomization med samma tillverkningskostnad som massproduktion.

I en ny rapport från Smart Built Environment skiljer man mellan den fysiska produktens värden som de traditionella samhällsbyggnadsaktörerna fokuserar på, och de processvärden samt nya affärsmodeller baserade på de data som skapas genom digitaliseringen.

De traditionella samhällsbyggnadsaktörerna anges i rapporten bara vara i början av en upp till 20-årig prognosticerad omvandlingstid. I stället lyfts alternativen för en systemförflyttning vara nya ”Game changers” och programvaruleverantörer, liksom skett i andra sektorers omställning, som skapar värden genom data.

Projektet avser att utgående från ovanstående ihop med från befintlig kunskap via användartester tillämpa Software as a Service (SaaS) i en avgränsad tillämpning.

Ansökan relaterar direkt till utlysningens syfte och bedömningsgrunder. Den innehåller en detaljerad beskrivning av projektets syfte, affärscase, genomförande med projektresultat, jämlikhet, planerad
implementering samt resultat och effekter under och efter projektet.

Projektet ifrågasätter en del av sektorns traditionella sanningar och ska ses som ett alternativ till sektorns fokus idag på fragmentering, BIM och prefabricering och en alternativ väg för att påskynda behövlig systemförflyttning.

Projektet är nytänkande, och möjliggör en internationellt unik applikation som är uppskalbar.

Fakta

ID: i6-14
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Ronny Andersson, Innovation Byggprocess Skåne