Projektet syftar till att öka svenska samhällsbyggnadssektorns kunskap om olika upphandlingsformer och strategier som premierar innovation och oprövade lösningar, genom att visa på goda exempel från andra branscher och länder. Dessa exempel ska ge stöd för fortsatt arbete inom Smart Built Environment och ligga till grund för kommande arbete. Förhoppningen är att denna kunskap ska ge förutsättningar för Smart Built Environment att i kommande arbete bidra till att skapa strategier för hur samhällsbyggnadssektorn kan handla upp oprövade lösningar.

Det finns ett behov av en kunskapsuppbyggnad och synliggörande av goda exempel som gör att fler svenska organisationer och företag kan förändra hur man handlar upp och genomför projekt för att främja innovation. Detta gäller både stora offentliga beställare och mindre, specialiserade leverantörer av lösningar och system.

Mål

Projektet ska beskriva goda exempel samt de utmärkande drag som karakteriserar upphandlingsmetoder som bättre gynnar innovativa och oprövade lösningar. Målet är att beskriva de erfarenheter och effekter som utmärker exemplen. Specifikt gällande hur modellerna behandlar:

  • incitamentsstrukturer
  • drivkrafter som har skapat innovativa och oprövade lösningar
  • potential för bred tillämpning, dvs. förutsättningar att skapa stora projektvolymer
  • rollen av offentliga aktörer som föregångare

Resultaten presenteras i en slutrapport innehållande exemplen och efterföljande analys samt rekommendationer för fortsatt arbete.

Projektbeskrivning

Projektet utgörs av en förstudie som genom bred omvärldsanalys samt fördjupade exempel och analys, ska bidra till att systematiskt belysa goda exempel som kan överföras till den svenska samhällsbyggnadsbranschen i enlighet med projektets mål.

Projektet delas upp i 3 delar:

  1. Omvärldsanalys
  2. Fördjupade exempel
  3. Analys och sammanställning

Projektet startar i oktober 2020 och avslutas i december 2020.

Fakta

ID: S-2020-14
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Linus Malmgren, Malmgren Consulting/Venn AB