Cirkulär masshantering innebär att minska uttaget av naturresurser genom att i största möjliga mån återvinna schaktade jord- och bergmaterial och matcha dem mot behov av jord- och bergmaterial i anläggningsprojekt. Det kräver planering; sortering, tvättning, och krossning kräver tillgång till platser där sådana aktiviteter är tillåtna, man behöver anställa och kompetensutveckla personal, och ta beslut om investeringar i utrustning.

En massbalansprognos i översikts- eller detaljplaneskede ger möjlighet att ha en sådan planering. Ecoloop har sedan 2013 utvecklat och använt verktyget Optimass, www.optimass.se, för att kunna översätta översiktsplaners och detaljplaners byggprognoser till massbalansprognoser, med tillhörande beräkning av transportkostnader och klimatpåverkan. Verktyget ger också möjlighet att matcha schaktmaterial med behov av jord- och bergmaterial kvalitets- och tidsmässigt, och användas därför ofta för att göra en tidig bedömning av kostnader och nyttor för återanvändningsåtgärder eller affärserbjudanden från privata aktörer.

Vi vill nu vidare i utvecklingen av Optimass, för att kunna skala upp nyttan av att tillhandahålla massbalansprognoser. Vi vill använda de möjligheter som digitalisering erbjuder för att gå från ett expertverktyg som begränsas av hur mycket tid ett fåtal insatta konsulter har, till en tjänst som erbjuds online och kan användas av många kunder samtidigt.

Målsättningen är att utforska olika affärsidéer som utnyttjar digitalisering för att skala upp nyttan, för att sedan identifiera en affärsidé bland dem som har potential att bli ekonomiskt hållbar.

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för cirkulär masshantering genom att ge fler tjänstemän i den kommunala planeringsprocessen tillgång till information om hur massbalansen för jord- och bergmaterial till följd av planerat byggande i en kommuns geografiska område kommer se ut under en flerårig tidsperiod.

Fakta

ID: i6-3
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Maria Johansson, Ecoloop AB