Ett av två delmål i projektet är att utveckla en första generationens digital tvilling av robot, miljön den verkar inom samt dess utförande av aktiviteter (processen). Det andra delmålet i projektet kommer att handla om användandet av den digitala information som skapas under simuleringsskedet och dess överensstämmande med det verkliga utfallet. Detta innefattar realtidsfeedback om förseningar i installationsprocessen, materialleveranser Just-in-Time (JIT) och via Vendor Managed Inventory (VMI). Varje utfall kommer därtill att utgöra grund för förbättrade simuleringar framöver.

Målsättningen är att på medellång sikt minska direkt arbetskostnad med åtminstone 90 % genom det självlärande system som byggs upp genom feedbackloopen mellan simulering och verkligt processutfall. Hårdvaran och mjukvaran som utvecklas beräknas kunna ligga till grund för horisontell integration mot andra byggarbetsuppgifter (spackling, målning, svetsning, slipning, el, rör, etc.). Build-r är till en början fokuserat på gipsväggar men det bör vara en mindre teknisk justering som krävs för att byta verktyg och manipulationsobjekt.

Projektledare är Andreas Söderberg, Build-r AB.

Fakta

ID: U5-2018-06 Beviljat i: Utlysning 5 - Inticament, risker och affärsmodeller 2018 Projektledare: Andreas Söderberg