Avtalsinnehållet måste med jämna mellanrum anpassas till samtiden. Beslut om att revidera AB 04 och ABT 06 togs i Byggandets Avtalen behöver i olika avseenden kompletteras med bestämmelser om objektsbaserad digital information, det vill säga BIM . Det kan vara bestämmelser om rangordning, leverans, nyttjanderätt, äganderätt, ansvar, begreppsdefinitioner med mera som kan komma att påverkas av en ökad användning av BIM.

En tydlig hantering av BIM i avtalen kan medföra färre tvister, ökad trygghet för avtalsparter, en ekonomiskt optimal hantering av BIM, en snabbare utveckling mot användande av BIM med de ekonomiska och andra fördelar som detta kan medföra för avtalsparter och samhället i stort. Kontraktskommitté (BKK) styrelse i juni 2015. Beslutet föregicks av en förstudie av en arbetsgrupp inom BKKs styrelse.

Projektet blev beviljat i programmets första utlysningar 2016.

Projektledare är Bo Samuelsson, AB Svensk Byggtjänst.

Slutrapport

Fakta

ID: U2-2016-05 Beviljat i: Utlysning 2 - Digitala affärsmodeller Projektledare: Bo Samuelsson