Vi vill stötta aktörer med förändringsvilja och innovativa lösningar som kan tackla problem och skapa morgondagens konkurrenskraft

Smart Built Environment stöder och samordnar initiativ. Den strategiska basen utgörs av fyra temaområden och ett antal olika verktyg. Verktygen är de instrument som vi använder för att inom respektive temaområden på bästa sätt uppnå effekter och resultat enligt programmets effektlogik. Vi arbetar med strategiska projekt och öppna utlysningar inom de fyra temaområdena. Vi arbetar också kontinuerligt med att sprida resultat och erfarenheter till samhällsbyggnadssektorns olika aktörer.

Vår strategi är att skapa en informationsinfrastruktur för samhällsbyggnadssektorn och möjliggöra affärsmässiga tillämpningar som går att realisera genom digitalisering och industrialisering samt integrera samhällsbyggandets alla processer så att de samspelar till nytta för både sektorns aktörer och samhället i stort.

Särskilt vill vi stötta de företag och organisationer som vill gå före – aktörer med förändringsvilja och innovativa lösningar som kan tackla morgondagens problem och skapa morgondagens konkurrenskraft.