Smart Built Environment genomför en större utlysning årligen. Den årliga utlysningen öppnar i november och stänger i februari påföljande år. Det tematiska innehållet i utlysningarna kommer att variera, men de är generellt breda och stora och omfattar programmets fyra temaområden..

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Den årliga utlysningen öppnade den 11 november 2021 och stänger den 8 februari 2022.

Vi arrangerar ett webbinarium med information om utlysningen den 17 januari 2022. Välkommen!

Se filmen från utlysningswebbinariet som hölls den 9 november 2021.

Den årliga utlysningen kompletteras av utlysningen Innovationsidén, där du kan söka medel för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Nästa omgång av Innovationsidén öppnar den 3 februari 2022 och stänger den 29 mars 2022. För den som vill diskutera sin idé och få stöd för att utveckla den innan man gör en formell ansökan till Formas erbjuder Smart Built Environment ett coachningsstöd. Anmälan till coachning är öppen redan nu.

Inom programmet bedrivs även strategiska projekt inom programmets temaområden för att åstadkomma förändring och för att bidra till programmets mål och önskade effekter.