Händer i luften

Vi erbjuder coachning som en möjlighet att utveckla din projektidé innan du skickar in din ansökan. Här kan du pröva din innovationsidé och få stöd av våra erfarna coacher.

Coachningen är en rådgivande och stöttande funktion som bidrar till att attrahera nya kategorier av sökande till programmets utlysningar. Här har vi ett särskilt fokus på små och medelstora företag och kommuner, start-up och sökande från andra branscher och sektorer.

Om utlysningen Innovationsidén

Utlysningen hålls två gånger om året och du kan söka medel för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet.

Målgruppen för utlysningen är små och medelstora företag och kommuner. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten.

Läs mer om Innovationsidén