Gå till innehållet

Innovationsidén

Programmet årliga breda utlysningen kompletteras av utlysningen Innovationsidén, där små och medelstora företag och kommuner kan söka finansiering för idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet. Den 3 februari 2022 öppnar utlysningen Innovationsidén.

I utlysningen Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka finansiering för att arbeta vidare med idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten. Den som vill vässa sin idé inför ansökan kan få hjälp av erfarna coacher.

I utlysningen kan man söka maximalt 300 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Mer information finns på Formas webbplats, där kommer den fullständiga utlysningstexten läggas upp när Innovationsidén öppnar.

Informationswebbinarium

Välkommen till ett utlysningswebbinarium den 2 februari, kl. 14.00-15.00. Då får du veta mer om Innovationsidén och den möjlighet till coachningsstöd som erbjuds. Du får även möjlighet att ställa dina frågor.

Läs mer och anmäl dig

Utlysningen öppnar den 3 februari och stänger den 29 mars.

Få coachning inför ansökan

För den som vill vässa sin idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idén inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén.

Det är redan nu möjligt att ansöka om coachning. Du anmäler dig via ett webbformulär.

Från Smart Built Environment leds coachningsprojektet av Mårten Lindström och Anna Land. Kontakta gärna dem om du har frågor eller vill ha coachning. Du når dem via e-post coach@smartbuilt.se.

Uppdaterad den