Utlysningen hålls två gånger om året och du kan söka medel för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet.

Målgruppen för utlysningen är små och medelstora företag och kommuner. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten.

Vi erbjuder coachning till dig som vill skicka in en ansökan i Innovationsidén. Här kan du pröva din projektidé och få stöd av våra erfarna coacher. Läs mer om vår coachning.

Läs om tidigare omgångar av Innovationsidén och förbered din ansökan till nästa tillfälle redan nu.