Vill du veta mer om de strategiska projekten och hur du kan engagera dig?

Kontakta programkansliet för att få veta mer om vilka strategiska projekt som pågår och planeras. När ett strategiskt projekt ska initieras hålls ofta ett antal öppna workshoppar. Håll ögonen i vårt kalendarium. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du löpande information om vad som händer i programmet.

Inom programmets temaområden finns två typer av projekt, dels projekt som tillkommit via öppna utlysningar, dels strategiska projekt. l strategiska projekt samverkar en bredd av aktörer för att åstadkomma förändring och för att bidra till programmets mål och önskade effekter.

Så här går det till att starta ett strategiskt projekt:

Ett strategiskt projekt initieras av programstyrelsen som även utser en processledare för ett temaområde. Processledarens uppgift är att ta fram en beskrivning som underlag för de strategiska projektet som ska bedrivas inom temaområdet, i samverkan med centrala aktörer. Beskrivningen utgör sedan underlag för öppna workshoppar, som syftar till att konkretisera vilka projekt som behöver genomföras samt att ta fram förslag till projektbeskrivning, bemanning och samfinansiering för projekten.

Det är programstyrelsen som fattar övergripande beslut om projektet ska genomföras eller inte och utser projektledare. Den projektledarn arbetar vidare med att konkretisera projektbeskrivningen med bemanning och samfinansiering. Efter att programstyrelsen fattat ett positivt beslut skickas projekten till de forskningsfinansierande myndigheterna som fattar ett formellt beslut om tilldelning av medel.

Efter beslut är det respektive projektledares ansvar att genomföra projektet och rapportera både progress och slutresultat.