Personer med planta i händerna

Innovationsidén hösten 2022

Utlysningen var öppen den 9 augusti till den 4 oktober, kl. 14.00.

Mer information finns på Formas webbplats.

Möjligheten att få coachning av din idé i den här utlysningen har nu stängt.

I utlysningen Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka finansiering för att arbeta vidare med idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten. Den som vill vässa sin idé inför ansökan kan få hjälp av erfarna coacher.

I utlysningen kunde man söka maximalt 300 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Mer information kommer inom kort på Formas webbplats, där kommer den fullständiga utlysningstexten läggas upp när Innovationsidén öppnar.

Nästa omgång av utlysningen öppnar under våren 2023.

Se film om Innovationsidén