Personer håller i planta

Innovationsidén bjuder in små och medelstora företag och kommuner att söka finansiering för idéer inom digitalt samhällsbyggande. Även större organisationer kan söka medel, men då ska det tydligt framgå i ansökan hur små och medelstora företag eller kommuner får nytta av resultaten.

Beviljade i innovationsidén våren 2023

Digitala bryggan
Torbjörn Rost, Östersunds kommun

Inlaminering av fibersensorer för styrning av smart fönster
Stefan Karlsson, RISE Research Institutes of Sweden AB

Självstyrande organisationer
Elsa Ardfors Hello Future AB

Skolstrukturplanering – skolplanering.se
Sara Wiman, Geografiska Informationsbyrån AB

Digital lösning för integrering av kunskap om ekosystemtjänster
Himanshu Rohilla, Zenit Design Group AB

No Construction – Ett cirkulärt byggsystem för flerbostadshus i KL-trä
Carl Edvall Nicevski, Prefab Design System Stockholm AB

Fågelskräpplockning: Nikotinföremål och Hälsa
Christian Günther-Hanssen, Corvid Cleaning AB

Utveckling av matchningsfunktionalitet för plattformen CASAI där mängdregleringsprocessen är digitaliserad
David Söderström, Diagona AB

Lätt att göra rätt – Piteå ska växa på ett hållbart sätt
Anders Gunnare, Piteå kommun

Fjärrstyrd pumpslangsprototyp 1 (FPS-1)
Robert Larsson, Heidelberg Materials (Cementa AB)

Energioptimerad IoT LoRaWAN Gateway för Smart Construction och Smart Infrastructure
Stephen Lynam, MinFarm Bia AB

Robotiserade temporära mikrofabriker
Helena Eriksson, Emrahus AB

Kreativa visualiseringar för framtidens hållbara Smart Built Environment
Anna Clark, Trivector Traffic AB

Affärsmodell och -plan för digitalt bedömningsverktyg av sulfidjordar
Sandra Frosth, Ecoloop AB

Om Innovationsidén

I utlysningen kan du söka finansiering för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning. Du kan söka medel om maximalt 500 000 kronor. Minst 50 % samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år.

Nästa tillfälle för Innovationsidén öppnar hösten 2023.