Barn och vuxen planerar tillsammans

Utlysningen Innovationsidén nr. 5 var öppen den 8 augusti till den 28 september. Nästa omgång av utlysningen öppnar våren 2024.

I utlysningen kan du söka medel för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet.

Målgruppen för utlysningen är små och medelstora företag och kommuner. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten.

I utlysningen kan du söka medel om maximalt 500 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år.

Läs mer på Formas webbplats.

Coachningsstöd för din projektidé

Om du vill vässa din idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla din idé inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén.

Intresseanmälan för coachning är stängd, om du har frågor går det bra att maila coach@smartbuilt.se. Nästa omgång av coachning blir våren 2024.

Film om utlysningen Innovationsidén

Vi spelade in webbinariet med information om utlysningen och du kan nu se det som film!