Innovationsidén 1 – beviljade projekt 2021

Demograph
Alexia Staaf, Doktor Glas AB

Tillverkningstest av klimatneutrala gång- och cykelvägar
Jean Huvelle, ModC Networks AB

Geodata och generativ design för informerad beslutsfattning i tidiga skeden
Sofia Malmsten, Parametric Solutions AB

Stadsträd.se – grön infrastruktur integrerad i stadsplaneringen
Sara Wiman sara.wiman@geografiskainforamtionsbyran.se, Geografiska Informationsbyrån

SmartHelmets som är kopplade till BIM-modellen stödjer och främjar hälsosammare och säkrare byggarbetsplatser och bidra till att effektivisera byggprocesserna
Sven Staiger, Scharc Building Information Technology AB

Littri – Samlar och tillgängliggör information och data om möbler för offentlig miljö
Emma Matton, Littri AB

Digitalisering av CIX-verktyget – för ökad byggnadscirkularitet
Emma Östlund, ETTELVA Arkitekter

Digitalt analysverktyg för arkitektur och design
Dag Bergsjö, Intended Future AB

Kolkontraktetför en koldioxidbalanserad stadsbyggnad
Lotta Ek, Ecotopic AB

3D-printade hus med noll spill under tillverkning, och integrering av träkomponenter vid montage och träflis i cement – Anpassning av en prisvärd husproduktion från USA till den svenska konsumenten
Patrice Godonou, iConsultingBC AB