Utlysningen omfattade en finansiering på cirka 40 miljoner kronor plus krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Projekten ska pågå 12-48 månader.

Beviljade projekt i Digitalt samhällsbyggande i praktiken

AI Factory för Byggproduktion
Ramin Karim, Luleå Tekniska Universitet

Innovationshubben skills – Systemdemonstration av hållbar omställning i ekosystem genom digitalisering och affärsutveckling
Dan Engström, Plan B

Automatiserade produktivitetsmätningar för byggprojekt
Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet

Digitalt geotekniskt förvaltningskoncept – för nyttiggörande av information i ett LCC-perspektiv
Mats Svensson, Tyréns AB

Nationellt nätverk för byggautomation – etapp 2
Johan L Silfwerbrand, Kungliga Tekniska högskolan

Optimera digital information om materialflöden och masshantering
Maria Johansson, Ecoloop AB

Koncept för aktiv kvalitetsstyrning för mindre beställarorganisationer Incoord
Jan Kohvakka, InstallationsCoordinator AB

DigiTS – Digitala tvillingar för trafikstyrning
Mats Boman, Novelty Rail Sweden AB

Störningsfri Stad 2.0
Anna Fredriksson, Linköpings universitet

Digitala mät- och visualiseringsverktyg för återbruk
Morgan Fredriksson, Nagoon AB

Investeringar i utsatta områden – digitala verktyg för kvantitativa utvärderingar
Mikael Mangold, RISE Research Institutes of Sweden AB

Kompetensförsörjning i geodatabranschen
Ann-Kristin Belkert, Geoforum Sverige / ULI Service AB

Simulering för hållbar dimensionering av reningsverk
Sofia Lovisa Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

SUES-DIGIT Samhällsbyggande Utvecklingsstrategi med Elektrifieringsfokus i Skaraborg genom DIGITalisering
Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde

Systematik för kravställning och överlämning av drift- och underhållsdokumentation
Marcus Bengtsson, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard

Öppen nationell databas för redovisning/ visualisering av bygg- & anläggningssektorns klimatdata
Petter Andersson, Lokal Färdplan Malmö 2030

Generativ design som kommunikationsverktyg för effektivare planprocesser
Sofia Malmsten, Parametric Solutions AB