Utlysningstext Digitalt samhällsbyggande med innovationskraft

Fullständig utlysningstext inklusive bilagor finns att hämta på Formas webbplats.

Godkända projekt

  • Bygg 4.0, Lars Albinsson, SABO Stockholm
  • BIM i undermarksbyggande, Mats Svensson, Tyréns AB
  • Build-r, implementation i industriell skala och verklig byggmiljö, Andreas Söderberg, Decicure AB
  • Kunddriven konfigurering och produktion av enfamiljshus med obrutet digitalt informationsflöde, Ronny Andersson, AChoice AB
  • Typning som komplement till klassning, Sara Beltrami, Tyréns AB

Läs mer om projekten.

Se filmen från frukostmötet

Den 19 januari hölls ett möte där intresserade kunde få information om utlysningen. Mötet filmades och finns att titta på i efterhand.