Vem kan söka?

Alla kan ansöka! Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt institut. Till skillnad från andra utlysningar från till exempel forskningsrådet Formas behöver man inte vara en disputerad forskare för att ansöka eller vara projektledare.

Nya konstellationer av aktörer och organisationer uppmanas särskilt att engagera sig och söka medel. Minst en projektpart ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet. Internationella deltagarna välkomnas och kan bidra till medfinansiering av projektet men inte får ta del av bidraget.

Det finns inte heller ett minimum eller maximum antal parters, utan vi bedömer snarare om de som är inblandad är rätt konsortium för att nå projektets mål.

Hur ser finansieringsmodellen ut?

Total programbudget för utlysningen är cirka 10 miljoner kronor plus ett krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på 50 % av projektens totala kostnader för en total projektvärde av minst 20 miljoner kronor. Vi välkomnar både mindre studier, kartläggningar och synteser (cirka 100 000–250 000 i programbidrag) och större studier, piloter eller demonstrationer (cirka 750 000–1 000 000 kronor i programbidrag). Projekten kan påbörjas efter beslut om bidrag och pågå 1-2 år, som längst till och med december 2019.

Vilka kostnader kan jag söka pengar för?

Läs mer om vad som är stödberättigade kostnader i ett faktablad från Formas.

Myndigheternas bidrag kan maximalt uppgå till 50 procent av projektens stödberättigande kostnader. Projektdeltagarna kan bidra med både kontanter, tid och andra resurser. Projektkonsortiet får själv bestämma hur de vill dela på kostnader, bidrag och medfinansieringsnivåer så länge projektet som helhet är minst 50 % medfinansierat och följer reglerna om statligt stöd.

När kan jag skicka in min ansökan?

Du kan skicka in din ansökan så snart utlysningen öppnar. Senast den 24 oktober, klockan 14.00 måste ansökan vara registrerad i Formas ansökningsportal Prisma. Glöm inte heller att skriva på signatursidan som ska skickas in efter att ansökan är registrerad!

Hur ska min ansökan se ut?

  • Du gör din ansökan i Formas ansökningssystem Prisma
  • Projektbeskrivning ska vara skriven i den mall som tillhör utlysningen - den anger rubriker och informationen som måste vara med.
  • Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska
  • Sökande måste vara en godkänd medelsförvaltare hos Formas. Gör den ansökan i god tid.
  • Regler om statligt stöd måste följas

När kommer besked om min ansökan?

Den 5 december 2017.

När ska projekten starta?

Om ditt projekt blir beviljat bidrag den 5 december kan projektet starta direkt.