Bidrag kunde exempelvis sökas för mindre studier som tar sig an en del av värdekedja, större studier som analyserar behov av strukturella förändringar och analyser av aktuella eller möjliga nya affärsmodeller.

Du kan söka: Utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan. Minst en av projektparterna ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Samfinansiering krävs på 50 % av projektets totala kostnader. Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd.

Så mycket kan du söka: 250 000–1,5 miljoner kronor.

Projektets totala budget: 500 000–3 miljoner kronor.

Projektets längd: Max 18 månader.

Smart Built Environment delar totalt ut: Upp till 8 miljoner kronor.

Utlysningstext

På Formas webbplats hittar du utlysningstexten.

Vill du veta mer om utlysningen?

Här kan du också se en film med Kristina Gabrielii, t.f. programchef, som berättar mer om utlysningen.

Så ansöker du

Ansökningssystemet Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma.

För riktlinjer och information om vad din ansökan förväntas innehålla, se utlysningstexten.

Bedömning av ansökan

Ansökningar bedöms av en beredningsgrupp som består av oberoende granskare. De projekt som beviljas bidrag ska bidra till att förverkliga Smart Built Environments effektmål. Ansökan bedöms utifrån kriterier för relevans, potential, genomförande och organisation/aktörer.

Länkar

Kontaktpersoner

Utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter
Kristina Gabrielii, tillförordnad programchef, Smart Built Environment
0702–595657
kristina.gabrielii@iqs.se

Ansökningsformulär, bedömningsprocessen och statligt stöd
Hanna Ridefelt, forskningssekreterare och utlysningsansvarig, Formas
073-646 27 20
hanna.ridefelt@formas.se

Ansökningssystemet Prisma
Anna Kuznetcova, forskningsadministratör, Formas
076-000 24 95
anna.kuznetcova@formas.se

Teknisk support Prisma
Prisma IT-support