Programmets första två utlysningar öppnade den 22 mars och stängde den 11 maj. Den ena utlysningen handlade om testbäddar och verifieringsprojekt och den andra hade fokus på digitala affärsmodeller. Båda med utgångspunkt från digitaliseringens möjligheter.

Utlysningstext för Testbäddar och verifieringsprojekt

Utlysningstext för Digitala affärsmodeller

Totalt 14 projekt beviljades medel. I utlysningen om Testbäddar och verifieringsprojekt fick 9 projekt medel. I utlysningen om Digitala affärsmodeller beviljades 5 projekt. Tre projekt blev beviljade medel i steg 2 i utlysningen om Testbäddar.

Beviljade projekt

Testbäddar/Verifieringsprojekt

VALLA Coach med Lars Stehn från Luleå Tekniska Universitet som projektledare. Testbädd steg 1 och steg 2.

GeoEkoKalkyl för byggbarhet och ekosystemtjänster - förstudie med Christel Carlsson från Statens Geotekniska institut som projektledare. Testbädd steg 1 och steg 2.

Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln med Väino Tarandi från KTH som projektledare. Testbädd steg 1 och steg 2.

Rosendal Digital med Lydia Karlefors från Rosendal Fastigheter i Uppsala AB som projektledare. Testbäddar steg 1.

Standardiserade digitala informationsleveranser inom bygg- och anläggningssektorn (SDIIBA) med miljö- och hållbarhetsinformation för produkter och artiklar med Robert af Wetterstedt från Logiq Sweden AB som projektledare. Testbädd steg 1.

Från spill till specialisering - Testbädd för uthålligt byggande i trä med Linda Nyström från Umeå Universitet som projektledare. Testbädd steg 1.

Digitalisering av industrialiserat platsgjutet betongbyggande - veriferingsprojekt med Mats Emborg från Luleå Tekniska Universitet som projektledare. Verifieringsprojekt.

SIMsalaBIM - BIM som styrmedel för framgångsrika resultat i byggprojekt med Johannes Hellsing från Västra Götalandsregionen som projektledare. Verifieringsprojekt.

CoClass och LOD. Livscykeltest av CoClass - nya generationen BSAB med Helena Dahlberg från AB Svensk Byggtjänst som projektledare. Verifieringsprojekt.

Digitala affärsmodeller

Informationsstyrd kall asfalt med Tommy Edeskär från Luleå Tekniska Universitet som projektledare. Digitala affärsmodeller.

Hinder och drivkrafter för en digitaliseringsdriven branschutveckling med Henrik Linderoth från Högskolan i Jönköping som projektledare. Digitala affärsmodeller.

Incitament för obruten kedja av miljöinformation genom byggprocessen med Åsa Moberg från IVL som projektledare. Digitala affärsmodeller.

Effektivare informationshantering med I-leveranser med Nina Borgström från White arkitekter som projektledare. Digitala affärsmodeller.

Revidering av AB 04 och ABT 06 med Bo Samuelsson från AB Svensk Byggtjänst som projektledare. Digitala affärsmodeller.