Sök projekt inom programmets samtliga temaområden:

1. Innovationer och nya tillämpningar
2. Värdekedjor och affärsmodeller
3. Informationsinfrastruktur
4. Kunskap och kompetens

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan.

Samfinansiering krävs på 50 procent av projektets totala kostnader. Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd.

Så mycket kan du söka: 0,5–4 miljoner kronor.
Projektets totala budget: Minst 1 miljon kronor.
Projektets längd: 12–36 månader.
Formas delar totalt ut: Upp till 30 miljoner kronor.

Så ansöker du

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma.

För riktlinjer och information om vad din ansökan förväntas innehålla, se utlysningstexten som publiceras på Formas webbplats i samband med att utlysningen öppnar den 18 februari.

Kontaktpersoner

Utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter
Kristina Gabrielii, tillförordnad programchef, Smart Built Environment
0702–595657
kristina.gabrielii@iqs.se

Ansökan och bedömningsprocess
Katarina Buhr, forskningssekreterare, Formas
073-068 60 08
katarina.buhr@formas.se

Ansökningssystemet Prisma
Anna Kuznetcova, forskningsadministratör, Formas
076-000 24 95
anna.kuznetcova@formas.se

Teknisk support Prisma
Prisma IT-support