Projekt inom programmet behöver lämna in följande rapporter och planer:

Vid projektstart:

Vid projektets start tar ni fram en kommunikationsplan. Under "Mallar och verktyg för kommunikation" finns flera mallar, verktyg och planeringsstöd som underlättar kommunikation. Kommunikationsplanen skickas till programkansliet: info@smartbuilt.se

Det är också viktigt att noggrant läsa:

Formas regler för stödberättigade kostnader
Formas bestämmelser om statligt stöd

Efter halva projekttiden:

Projekt som pågår längre än 12 månader ska skicka in en ekonomisk lägesrapport till Formas efter halva projekttiden. Projekt som pågår kortare tid, behöver inte skicka in någon lägesrapport .

Vid projektets slut:

Alla projekt ska skicka in en slutrapportering som består av en ekonomisk del och en vetenskaplig del.

Här hittar du regler och mallar för ekonomiska och vetenskapliga lägesrapporter och slutrapporter.