Jämlikhetsguide

Läs guiden som webbsida eller ladda ner den som pdf.

De projekt som får finansiering via de öppna utlysningarna rekommenderas att upprätta en kommunikationsplan i samråd med programkansliet. Vi ser även gärna att strategiska projekt upprättar en kommunikationsplan.

Jämlikhetsguide

Jämlikhet är en viktig del av alla projekt i Smart Built Environment. Vi har tagit fram en guide som förklarar begrepp och ger förslag på hur du aktivt arbetar med jämlikhet i projekt.

Kommunikationsplan

En kommunikationsplan förenklar ditt och dina kollegors arbete med att nå ut till era målgrupper, hjälper er att lägga resurser på rätt saker och ser till att era resultat kommer till större nytta. Kommunikationsplanen tas fram vid projektstart och skickas till terese.lilliehorn@iqs.se.

Mallen är till hjälp för dig som ska ta fram en kommunikationsplan i ett projekt inom Smart Built Environment. Mallen ska du själva fylla i men det krävs att du har läst och satt dig in i instruktionen först.

Word och Powerpoint

Det finns Smart Built Environment-mallar för PowerPoint och Word som ska användas för brev, protokoll, PM, presentationer etc. Mallarna är framtagna för Office-paketet på PC.

Verktyg för kommunikation

Det finns Powerpoint-presentation på svenska och engelska som berättar grundläggande om programmet Smart Built Environment. Presentationen är fri att använda för alla som vill berätta om programmet och vår verksamhet. Använd gärna hela eller delar av standardpresentationen i din egen kommunikation.

Smart Built Environments nyhetsbrev skickas ut med cirka 10 nummer per år. Du som deltar i något av programmets projekt får gärna bidra med innehåll om vad som händer i ert projekt. I utgivningsplanen ser du när det är manusstopp och utgivning för nyhetsbrevet.

Det finns en grafisk profil kopplad till programmet. I den regleras hur logotyp, färger, bilder, grafiska element och typsnitt används. Syftet med den grafiska profilen är att hålla ihop programmet visuellt och ge det en tydlig identitet i syfte att locka fler deltagare och parter men också för att underlätta spridning och implementering av resultat. Kontakta programkansliet om du behöver logotyper, så kan vi förse dig med en version som passar dina behov.

För att förtydliga syftet med programmet finns det en kort film om Smart Built Environment. Filmen är ett verktyg som ni gärna får använda er av när ni berättar om programmet internt och externt. Filmen finns i en svensk och en engelsk version och ligger uppe på Youtube.

Svenska version

Engelsk version