I den regleras hur logotyp, färger, bilder, grafiska element och typsnitt används. Syftet med den grafiska profilen är att hålla ihop programmet visuellt och ge det en tydlig identitet i syfte att locka fler deltagare och parter men också för att underlätta spridning och implementering av resultat.

Kontakta programkansliet om du behöver logotyper, så kan vi förse dig med en version som passar dina behov.

Den grafiska profilen uppdaterades våren 2019.