Du har fått ett projekt godkänt i Smart Built Environment. Vi vill nu att du skickar in en publik projektbeskrivning. Projektbeskrivningen ligger till grund för vår kommunikation om ditt projekt. Texten blir tillgänglig på smartbuilt.se och används i nyhetsbrev, muntliga presentationer och i tryckt material. Projektbeskrivningen kommer att spridas och publiceras fritt och ska alltså inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.

Fakta om projektet
Huvudsökande organisation för projektet
E-postadress till projektledare
Angivet startdatum
Angivet slutdatum
Projektdeltagare
Frivillig uppgift. Hjälper oss att hålla kontakt med projektgruppen.
Frivillig uppgift. Vi skickar information och nyhetsbrev till de adresser som anges
Temaområden och Nyckelord
Kryssa de teman som projektet adresserar, det går bra att välja flera
Ange 5–7 ord som man förväntas använda när man söker efter projektet, koppla gärna dessa till Smart Built Environments effektlogik
Projektsammanfattning
Använd med fördel samma som i ansökningsformuläret i Prisma
Mål och resultatnytta
Ange mål som förväntas uppnås i projektet under projektperioden. Ta gärna hjälp av Smart Built Environments effektlogik
Beskriv hur och när resultaten kommer att tillämpas samt den förväntade effekten av detta. Ta gärna hjälp av Smart Built Environments effektlogik
Skicka meddelande till programkontoret
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med i samband med att Smart Built Environment kommunicerar om projektet.

I Smart Built Environments integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.