Lägesrapportering

Projekt inom Smart Built Environment som är längre än 12 månader lämnar in en ekonomisk lägesrapport efter halva projekttiden. Ansökningssystemet Prisma skickar automatiskt ett mejl med en länk till projektets medelsförvaltare en tid innan det är dags för lägesrapporten. Lägesrapporten skickas in i Prisma. Den ekonomiska lägesrapporten följer även upp medfinansiering enligt framtagen mall.

Slutrapportering i Prisma

Slutrapporteringen består av ekonomisk slutrapport och en enkel vetenskaplig slutrapport som skickas in till Formas i Prisma. Prisma skickar automatiskt ett mejl med länk till projektets medelsförvaltare angående den ekonomiska slutrapporten och till projektledaren angående den vetenskapliga slutrapporten.

I projektets godkännande av villkor från Formas framgår det vilka datum ditt projekt ska skicka in lägesrapporteringar och slutrapporteringar. Om du är osäker om vad som gäller för ditt projekt, kontakta Formas.

Slutrapportering till programkontoret

Ni ska även göra en slutrapport för projektet som skickas till programkontoret enligt framtagen mall. Slutrapporten och eventuella frågor om slutrapport skickas till programkontoret på info@smartbuilt.se.