Denna sida är till för dig som driver ett projekt inom ramen för Smart Built Environment. Här hittar du instruktioner, mallar och annat stöd som kan förenkla uppstart, genomförande och rapportering av ditt projekt.

När projektet startar

När ditt projekt blivit beviljat medel vill vi att du skickar in en publik projektbeskrivning till programkontoret. Projektbeskrivningen ligger till grund för vår kommunikation om ditt projekt. Texten blir bland annat tillgänglig på smartbuilt.se. Här finns mall för projektbeskrivningen.

Vid projektets start tar projektet fram en kommunikationsplan. Under "Mallar och verktyg för kommunikation" finns flera mallar, verktyg och planeringsstöd som underlättar kommunikation. Kommunikationsplanen skickas till programkansliet: info@smartbuilt.se.

Det är också viktigt att noggrant läsa:

Formas regler för stödberättigade kostnader
Formas bestämmelser om statligt stöd

Under projekttiden

Projekt inom Smart Built Environment som är längre än 12 månader lämnar in minst en ekonomisk rapport under projektets genomförande. Anvisningar om vad som gäller för ditt projekt ges av Formas. Den ekonomiska rapporten skickas in i ansökningssystemet Prisma. Systemet skickar automatiskt ett mejl med en länk till projektets medelsförvaltare en tid innan det är dags för rapporteringen. De ekonomiska rapporterna följer även upp medfinansiering enligt en framtagen mall.

När projektet slutar

Alla projekt ska skicka in en slutrapportering som består av en ekonomisk del och en vetenskaplig del till Formas samt en slutrapport till programkontoret.

Slutrapportering i Prisma

Slutrapporteringen består av ekonomisk slutrapport och en enkel vetenskaplig slutrapport som skickas in till Formas i Prisma. Prisma skickar automatiskt ett mejl med länk till projektets medelsförvaltare angående den ekonomiska slutrapporten och till projektledaren angående den vetenskapliga slutrapporten.

I projektets godkännande av villkor från Formas framgår det vilka datum ditt projekt ska skicka in lägesrapporteringar och slutrapporteringar. Om du är osäker om vad som gäller för ditt projekt, kontakta Formas.

Slutrapportering till programkontoret

Du ska även göra en slutrapport för projektet som skickas till programkontoret enligt framtagen mall. Slutrapporten och eventuella frågor om slutrapporten skickas till programkansliet på info@smartbuilt.se.